backamo_organic-chocolate-bar

100% EKOLOGISKA RÅVAROR – PRECIS SOM DET SKA VARA!

EKOLOGISKT CERTIFIKAT

Ekomärket, eller EU-lövet, är en enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU. Det gör det lättare för konsumenterna att hitta ekologiska produkter och för bönderna att sälja sina produkter i hela EU.

EU-lövet får bara användas på produkter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och alltså uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Produkterna måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser och dessutom uppfylla strikta villkor för återstående 5 %. En ingrediens får inte förekomma som både ekologisk och icke-ekologisk.

Och givetvis är alla våra produkter och dess ingredienser alltid 100 % ekologiska!

eu-organic-logo

VÅRT EKOMÄRKE-CERTIFIKAT

Backamo Choklad uppfyller EU-förordning 834/2007 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och märkning av ekologiska produkter med tillämpningsföreskrifter. Certifikatet omfattar tillverkning av ekologisk konfektyr.

ControlCert Scandinavia AB är certifikatsutgivare och vårt certifikat kan hittas här.