eu-organic-logo-600x400

EKOLOGISKT CERTIFIKAT

Ekomärket, eller EU-lövet, är en enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU. Det gör det lättare för konsumenterna att hitta ekologiska produkter och för bönderna att sälja sina produkter i hela EU.

EU-lövet får bara användas på produkter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och alltså uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras.

Våra produkter innehåller 100 % certifierat ekologiska råvaror.

backamo-learning

VÅR CHOKLAD FOSTRAR MORGONDAGENS ENTREPENÖRER

FÖRÄNDRING DU KAN SE DIREKT

Genom att stödja Cocoa Horizons Foundation kan vi garantera dig att 100 % av jordbrukarna som levererar kakao och socker till oss har undertecknat:

  • Cocoa Horizons Convention
  • Barnarbetsstadgan
  • En förklaring om att kakaon inte är, och inte kommer från skyddade skogar.

Här nedan kan du se ett urval av de kooperativ vi stöttar genom vårt samarbete med Cocoa Horizons Foundation