KLIMATKOMPENSERAD FRAKT

100% KLIMAT- KOMPENSERADE FRAKTER – ALLTID!

Klimatkompenserad frakt

KLIMATKOMPENSERAD FRAKT HEM TILL DIG!

I samarbete med Shiplink, är alla frakter från Backamo Choklad klimatkompenserade. Vi ser detta som ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan och driva utveckling för framtidens klimatsmarta frakter!

VAD INNEBÄR KLIMATKOMPENSERAD FRAKT?

Klimatkompensation innebär att man finansierar en åtgärd utanför den egna verksamheten. Den åtgärden ska leda till en minskning av utsläpp som är lika stor som de utsläpp som man kompenserar för. Det kan liknas vid att man betalar någon för att ta hand om ens avfall, samtidigt som man själv är duktig på att minska och att sortera avfallet så krävs det en sista hantering av det avfall som inte kan undvikas.

Det finns olika typer av initiativ för utsläppsreduktion som används för klimatkompensation. De vanligaste projekten är installation av förnyelsebar elproduktion (för att undvika starkt klimatpåverkande kolkraft), energibesparande investeringar och plantering eller bevarande av skog.

KLIMATPROJEKTET BIDRAR TILL DESSA GLOBALA MÅL

Förutom en minskad klimatpåverkan bidrar också klimatprojektet till FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Projektet finns idag i 170  länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå de ”Globala målen” till år 2030.

VAD ÄR ”GLOBALA MÅLEN”? DEN 25 SEPTEMBER 2015 ANTOG FN:S MEDLEMSLÄNDER AGENDA 2030, EN UNIVERSELL AGENDA SOM INRYMMER GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. DE 17 GLOBALA MÅLEN HAR I SIN TUR 169 DELMÅL OCH 230 GLOBALA INDIKATORER. MER INFORMATION OM DE ”GLOBALA MÅLEN” FINNS PÅ GLOBALAMALEN.SE.

global-goals (1)