Frystorkad frukt

Frystorkning är den mest skonsamma konserveringsteknik som finns och den innebär att frukten kyls ned till mellan -5 och -50 grader. När frukten är fryst sänks trycket vilket gör att det frysta vattnet ångas bort. Detta innebär att allt vatten försvinner från frukten samtidigt som man behåller all vitamin, mineral och andra näringsämnen. Frukten behåller även sin goda smak och den är hållbar under en längre tid!

97 % Bibehållen näring

Frystorkad frukt behåller sin ursprungliga färg, smak och hela 97 % av dess ursprungliga vitaminer och mineraler. Detta kan jämföras med torkad frukt som endast har kvar cirka 60 % av vitaminer och mineraler, eller konserverad frukt som har kvar cirka 40 % av dessa. Frystorkad frukt är ett utmärkt vitaminrikt komplement till frukost, lunch eller som smoothie! Vår populäraste frystorkade frukt är våra jordgubbar.

1 Gram = 10 Gram

Mängden frystorkad frukt du kan köpa från oss varierar per sort men är alltid mellan 50 till 100 gram per förpackning. Även om detta kanske inte låter som speciellt mycket motsvarar det ungefär 500 till 1 000 gram färsk frukt! Hur kommer det sig? Jo en stor del av vikten i färsk frukt utgörs av vatten – och det är just detta som frystorkas bort.

Hållbarhet

Att välja frystorkat istället för färskt hjälper till att minska matavfallet; vilket motsvarar cirka 8 % av de globala växthusgaserna, 25 % av sötvattenanvändningen och 20 % av avfallet!